WING-SHOK®

WING-SHOK®

YÜKSEK SÜRATLi FiŞEK

HIZLI ve ETKİLİ

Yüksek uçan kuşlara etkili Wing•Shok® yüksek süratli fişekler Federal Premium® bakır kaplı kurşun saçmalar kullanır. En iyi bileşenlerin kullanılmasıyla, sülün, orman tavuğu gibi kuşlar için en istikrarlı ve en öldürücü vuruş paternleri elde edilmiştir.

WING-SHOK®

TEKNOLOJİLER

  • Premium® Bakır Kaplı Kurşun Saçmalar
  • Pirinç Kaplı Kovan Dipliği
  • Yüksek Namlu Çıkış Hızı
  • Tekrarlayan, Sıkı Vuruş Paterni

İTHAL EDİLEN MODELLER

Model No Kalibre Fişek Boyu Hız (msn/fps) Ağırlık No
P138 12 70 mm 460 / 1.500 39 g 5, 6
P128 12 70 mm 460 / 1.500 32 g 4, 6